fbpx

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Trần Ngọc Quang

  • Thạc sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ máy tính...

Nguyễn Công Sáng

  • Thạc sĩ Báo chí học
  • Giảng viên thỉnh giảng trường Đại...

Nguyễn Đức Khánh Linh

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị hệ thống.

 

...